Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 155/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego stopnia dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 244
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2014-11-20
rok 2014
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi cudzoziemcy odpłatne studia trzeciego stopnia wzory umów warunki
załączniki