Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
90 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 23/2008 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011 2008-04-24
89 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 22/2008 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa p. prof. Peterowi Blaho 2008-04-24
35 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 16/2008 Rektora UKSW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2008/2009 2008-04-22
34 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2008 Rektora UKSW z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2007/2008 2008-04-22
33 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 18/2008 Rektora UKSW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2008-04-22
37 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 14/2008 Rektora UKSW z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zniesienia Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 2008-04-21
36 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2008 Rektora UKSW z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Teologii Kultury w Instytut Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym 2008-04-21
38 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 13/2008 Rektora UKSW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie filozofii i psychologii na Wydziale Filozofii Chr... 2008-04-16
63 2008 Decyzja Rektora Decyzja nr 5/2008 Rektora UKSW z dnia 15 kwietnia 2008 r. (w sprawie rejestracji Koła Naukowego UKSW) 2008-04-15
39 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 12/2008 Rektora UKSW z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz postępowań o nada... 2008-04-15