Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 12/2008 Rektora UKSW z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego przez osoby niebędące pracownikami UKSW lub uczestnikami studiów doktoranckich w UKSW

pozycja 39
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2008-04-15
rok 2008
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktorant zarządzenie zmieniające nadanie tytułu przewód doktorski postępowanie habilitacyjne niebędących pracownikami
załączniki