Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 13/2008 Rektora UKSW z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie filozofii i psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, prowadzonych we współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych i Wydziałem Nauk Humanistycznych

pozycja 38
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2008-04-16
rok 2008
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia wydział utworzenie interdyscyplinarne
załączniki