Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 11/2008 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-04-10
41 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 10/2008 Rektora UKSW z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia dnia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy 2008-04-08
42 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 9/2008 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe w UKSW w roku akademickim 2008/2009 2008-04-07
43 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 8/2008 Rektora UKSW z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stop... 2008-04-01
88 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 21/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poparcia uchwały Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej dotyczącej postępowania o nadanie tytułu doktora honoris ca... 2008-03-27
87 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 20/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie opinii o utworzeniu Centrum Myśli Benedykta XVI w Instytucie Teologicznym w Radomiu 2008-03-20
86 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 19/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami zagranicznymi 2008-03-27
85 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 18/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 2008-03-27
84 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 17/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Teologii Kultury w Instytut Wiedzy o Kulturze na Wydziale Teologicznym 2008-03-27
83 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 16/2008 Senatu UKSW z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Publicznym na Wydziale Nauk Humanistycznych 2008-03-27