Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 44/2008 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UKSW za rok 2007

pozycja 111
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2008-05-29
rok 2008
kategoria Organizacja
podkategoria Finanse
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sprawozdanie finansowe
załączniki