Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 54/2008 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2007

pozycja 121
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2008-06-26
rok 2008
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor sprawozdanie sprawozdawczość wewnętrzna zatwierdzenie działalność
załączniki