Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 35/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru 5 uczestników negocjacji i najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (budynek nr 9 i nr 10) wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną terenu, będącego częścią Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie”

pozycja 116
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2006-06-30
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komisja budynek przetarg
załączniki