Szczegóły dokumentu

Decyzja nr 17/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków trzech wydziałów i hali sportowej, będących składowymi Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie wraz z zagospodarowaniem i projektem infrastruktury technicznej (sieci) terenu

pozycja 98
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2006-05-22
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi komisja budowa przetarg
załączniki