Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 5/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prenumeraty zagranicznych czasopism i baz danych na CD-ROM

pozycja 5
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2003-07-07
rok 2003
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie ocena wybór oferta przetarg komisja przetargowa
załączniki