Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie sprostowania błędów w Uchwale Nr 88/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia

pozycja 396
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2022-10-06
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia studia podyplomowe inne formy kształcenia projektowanie programów c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki