Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 204/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 394
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2022-10-06
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin tekst jednolity studia podyplomowe inne formy kształcenia c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki