Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 60/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2020 r. w sprawie nieuruchomienia pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach filologia włoska, filologia klasyczna, archeologia w roku akademickim 2020/2021

pozycja 887
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-11-16
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek zarządzenie zmieniające nieuruchomienie
załączniki