Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 62/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska naukowo-dydaktyczne, dydaktyczne i naukowe w UKSW

pozycja 20
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-01-25
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki konkursy na stanowiska
załączniki