Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
196 2019 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 15/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru dziekana Wydziału Medy... 2019-06-25
195 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoak... 2019-06-19
226 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 23/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji nauc... 2019-06-21
225 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie pierwszej rekrutacji uzupe... 2019-06-21
193 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2019-06-14
192 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów mężów zaufania oraz sp... 2019-06-13
191 2019 Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Zarządzenie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2019 r., w sprawie publikacji listy kandydatów na ... 2019-06-12
194 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkurso... 2019-06-17
247 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i st... 2019-06-06
190 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów na... 2019-06-06