Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2019 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2017 Prorektora ds. Ogólnych ... 2019-05-21
150 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie określenia składu komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących n... 2019-05-17
152 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 16 maja 2019... 2019-05-20
149 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji nauczyci... 2019-05-17
148 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2019-05-10
147 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2019-05-10
146 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Biura Prasowego UKSW 2019-05-10
151 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2019 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 10 maja 2019 r... 2019-05-20
145 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą ... 2019-05-02
144 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 2019-05-02