Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
37 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk H... 2019-02-15
36 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Matema... 2019-02-15
35 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019. r. w sprawie przyznania Wydziałowi Filoz... 2019-02-15
34 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Biolo... 2019-02-15
33 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Medycz... 2019-02-15
31 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2018 Rektora UKSW z dnia 18 maja 2018 r. w s... 2019-02-14
30 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2019 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw tworzenia... 2019-02-14
56 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na rozwój i utrzymanie potencjału dydaktycznego ... 2019-02-21
55 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na rozwój i utrzymanie potencjału dydaktycznego ... 2019-02-21
54 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na rozwój i utrzymanie potencjału dydaktycznego ... 2019-02-21