Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
205 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na cza... 2019-06-28
204 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na cza... 2019-06-28
203 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2019-06-28
202 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2019-06-28
201 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kard... 2019-06-28
200 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania kancelaryjnego oznaczenia literowego Szkole Doktorskiej Uniw... 2019-06-28
199 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznych studiów teologicznych drugiego stop... 2019-06-28
198 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2019-06-27
197 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 28/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regulaminu Wynagra... 2019-06-27
227 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 24/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasad realizacji wyjazd... 2019-07-03