Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
147 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu ... 2018-06-19
145 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2018 Rektora UKSW z dnia 2 maja 2018r. w spr... 2018-06-13
146 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 17/2018 Prore... 2018-06-11
144 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego ... 2018-06-05
142 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2018 Rektora UKSW z dnia 2 maja 2018 r. w spr... 2018-06-04
143 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2018 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2017 Prorektora ds. Ogólnych ... 2018-05-30
120 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2018/2019 2018-05-28
141 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 36/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów nau... 2018-05-25
119 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Instytutów na Wydziale Teologicznym 2018-05-25
139 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/2018 Senatu UKSW z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wa... 2018-05-24