Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
312 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na c... 2018-11-27
311 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na c... 2018-11-27
310 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajneg... 2018-11-27
309 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej Instytutu Historii Sztuk... 2018-11-27
308 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2018-11-27
306 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniające... 2018-11-22
304 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2018 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2017 Prorektora ds. Ogóln... 2018-11-21
301 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 11/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2018-11-14
299 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego... 2018-11-09
317 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2018 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 1/2018 Prorektor... 2018-11-27