Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
339 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 138/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na cza... 2018-12-28
338 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 137/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2018-12-28
337 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o... 2018-12-28
336 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 135/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu oceny okresowej nauczycieli akademickich 2018-12-28
334 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 134/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Teologicznego UKSW 2018-12-27
333 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 133/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru prof. UKSW dr hab. Anny Tarwackiej do komisji ds. organizacyj... 2018-12-27
332 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 132/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru dr hab. Joanny Pietrzak-Thébault do odwoławczej komisji dyscy... 2018-12-27
331 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 131/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru ks. prof. UKSW dr hab. Janusza Nowińskiego do Uniwersyteckiej... 2018-12-27
330 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 130/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 181/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2018-12-27
328 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2019 2018-12-20