Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
326 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora UKSW z dnia 24 października 201... 2018-12-05
324 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2018 Rektora UKSW z dnia 9 listopada 2018r. ... 2018-12-05
320 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2018-12-03
319 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Szkół Doktorskich UKSW 2018-12-03
307 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu Komitetu Sterującego w ramach projektu „Deinstyt... 2018-11-27
318 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutów na Wydziale Nauk Hi... 2018-11-28
316 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 129/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersyt... 2018-11-27
315 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 128/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ramowej o współpracy pomiędzy ... 2018-11-27
314 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2018-11-27
313 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Studiów podyplomowych z Otwartego Dialogu i rozwoju si... 2018-11-27