Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 68/2018 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. W sprawie uczelnianych zasad przyznania i finansowania dodatku socjalnego studentom wyjeżdżającym na studia (SMS) oraz praktyki (SMP) za granicą w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna studentów, w ramach Projektu Programu POWER nr umowy 2017-1-POWER-HE-036254, otrzymujących stypendium socjalne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 348
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2018-12-20
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi erasmus+
załączniki