Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
298 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania protokolantów do Wyd... 2018-11-08
297 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2018-11-08
296 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ... 2018-11-08
290 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2018 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realiz... 2018-10-29
289 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu Komitetu Sterującego w ramach projektu „Dei... 2018-10-25
288 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socja... 2018-10-25
274 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 21/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Decyzję Nr 30/2016 Rektora UKSW z dnia 21 grudnia 2016 r. w ... 2018-10-19
287 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 120/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy ... 2018-10-23
286 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego n... 2018-10-23
285 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 4/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sp... 2018-10-23