Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
209 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 69/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych 2017-06-29
208 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów dyplomu doktora i doktora habilitowanego 2017-06-29
207 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 67/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Historia wojskowości polskiej w XIX ... 2017-06-29
206 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej na Wydziale Prawa Kanonicznego 2017-06-29
205 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersytetu Otwartego UKSW 2017-06-29
204 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu Centrum Formacji Misyjnej na Wydziale T... 2017-06-29
203 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 33/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie... 2017-06-29
202 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjny... 2017-06-29
197 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 43/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 28/2017 Prore... 2017-06-29
195 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw r... 2017-06-29