Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 313
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-11-09
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Pomoc materialna
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studenci pomoc materialna stypendium zapomoga dochód socjalne
załączniki