Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
184 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Kardy... 2017-06-14
183 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 48/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2017-06-14
182 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2014 Rektora UKSW z dnia 17 września 2014 r.... 2017-06-14
181 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2016 Rektora UKSW z dnia 31 marca 2016 r. ... 2017-06-14
180 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie stałej organizacji ruchu na terenie kampusu UKSW przy ul. Dewajt... 2017-06-14
179 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia liczby punktów w systemie akumulacji i przenoszenia osiągn... 2017-06-14
178 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji proj... 2017-06-13
177 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną ... 2017-06-07
176 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projek... 2017-06-06
174 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2017 Rektora UKSW z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2017-06-02