Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
285 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Działu Zamówień ... 2017-10-20
283 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała S... 2017-10-20
291 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ... 2017-10-23
290 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ... 2017-10-23
289 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2017-10-23
281 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2017 Rektora UKSW z dnia 24 kwietnia 20... 2017-10-18
280 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania protokolantów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych 2017-10-18
279 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UKSW 2017-10-18
278 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Ste... 2017-10-12
284 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie przyznania „Nagrody Santander Universidades” 2017-10-20