Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
219 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2017-06-29
218 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 78/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2017-06-29
217 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 77/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2017-06-29
216 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 76/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2017-06-29
215 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2017-06-29
214 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 74/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisku profesora zwyczajnego n... 2017-06-29
213 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na stanowisku profesora zwyczajnego n... 2017-06-29
212 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana ... 2017-06-29
211 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 71/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne trzeciego s... 2017-06-29
210 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 70/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugie... 2017-06-29