Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
340 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję Nr 4/2017 Prorektora ds... 2017-12-19
339 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 17/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołów ds. wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca o... 2017-12-13
338 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 92/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018 dla pracowników nieb... 2017-12-06
337 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2017 Prorektora d... 2017-11-30
336 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2017 Rektora UKSW z dnia 24 maja 2017 r. w... 2017-11-30
335 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 12/2017 Prorektora ds. Ogó... 2017-11-27
334 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 90/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 46/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 23 cz... 2017-11-24
333 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 89/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająceg... 2017-11-24
332 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia dostosowania profili i programów kształcenia na kieru... 2017-11-24
331 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia – ... 2017-11-24