Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
227 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2017-07-12
201 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2017-07-06
200 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy 2017-07-06
198 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r. w spra... 2017-07-04
225 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2017 Senatu UKSW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie... 2017-06-29
224 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok... 2017-06-29
223 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego UKSW na rok 2017 2017-06-29
222 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2017-06-29
221 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego ... 2017-06-29
220 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas... 2017-06-29