Szczegóły dokumentu

DecyzjaNr 18/2017 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Studiujesz stosunki międzynarodowe? Praktykuj!” nr POWR.03.01.00-00-S120/17

pozycja 324
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2017-11-02
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zespół zespół zadaniowy
załączniki