Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
77 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 76/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie u... 2017-03-27
76 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odz... 2017-03-27
74 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu ... 2017-03-23
73 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 14/2016 Rektora UKSW z dnia 1 września 2016 r. w sprawie ... 2017-03-21
72 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 23 marca 201... 2017-03-21
71 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2017-03-17
70 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 marca 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 10/2016 r. Prorektora ds... 2017-03-14
68 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowe... 2017-03-09
67 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2017-03-06
66 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r. w ... 2017-03-06