Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
65 2017 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca Decyzję Nr 2/2017 Rektora UKSW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie po... 2017-03-06
64 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2017-02-23
63 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres... 2017-02-23
62 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas ... 2017-02-23
61 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 35/2016 Senatu UKSW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie w... 2017-02-23
60 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie prowizorium budżetowego UKSW na 2017 rok 2017-02-23
59 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji studiów I stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziem... 2017-02-23
58 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu – Statutu Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwer... 2017-02-23
57 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Medalu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2017-02-23
56 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Janusza Adamowskiego na recenzenta w postę... 2017-02-23