Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
55 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Karola Klauzy na recenzenta w postępowaniu... 2017-02-23
54 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. Fed... 2017-02-23
53 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 9/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Margaret Scotford Archer 2017-02-23
52 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Straży Uniwersyteckiej 2017-02-23
51 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Nr ... 2017-02-20
50 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2017-02-17
48 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lutego 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 52/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2017-02-16
47 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 39/2003 Rektora UKSW z dnia 10 grudnia 2003 r. w ... 2017-02-10
49 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2017 Prorektora Ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie unieważnienia wyborów uzupełniających ... 2017-02-16
46 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Teolog... 2017-02-09