Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
87 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2017-03-28
86 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okre... 2017-03-28
85 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okre... 2017-03-28
84 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do międzynarodowego Konsorcjum uniwer... 2017-03-28
83 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2015/2016 oraz wytycznyc... 2017-03-28
82 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Terapia środowiskowa na Wydziale Fi... 2017-03-28
81 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 360 stopni w marketingu społecznym n... 2017-03-28
80 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Skuteczna komunikacja w nowych media... 2017-03-28
79 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Szkoła kreatywnych liderów na Wydzi... 2017-03-28
78 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2017 Senatu UKSW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie za... 2017-03-28