Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
45 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Studió... 2017-02-09
44 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Prawa ... 2017-02-09
43 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Prawa ... 2017-02-09
42 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk P... 2017-02-09
41 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk Hi... 2017-02-09
40 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Nauk Hu... 2017-02-09
39 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Matemat... 2017-02-09
38 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Filozof... 2017-02-09
37 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Wydziałowi Biologi... 2017-02-09
36 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną ... 2017-02-07