Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 14/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2016/2017

pozycja 71
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-03-17
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty rok akademicki kursy dokształcające studia podyplomowe zarządzenie zmieniające
załączniki