Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 41/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2015/2016

pozycja 41
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-09-28
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja opłaty podyplomowe opłata zarządzenie zmieniające kursy dokształcające usługi edukacyjne
załączniki