Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 43/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień Statutu dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich w podstawowych jednostkach organizacyjnych UKSW

pozycja 43
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2015-09-28
rok 2015
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki zatrudnienie zarządzenie zmieniające
załączniki