Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 133/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości uregulowanej w KW Nr WA1M/00426628/4 oraz części nieruchomości uregulowanej w KW Nr WA1M/00311551/4, położonych w Warszawie w Dzielnicy Bielany w rejonie ul. Samogłoska i ul. Wóycickiego wraz ze sprzedażą naniesień na realizację inwestycji na cele oświatowe i naukowe niezwiązane z działalnością zarobkową, położonych w Warszawie, w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

pozycja 222
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2014-10-30
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Infrastruktura i inwestycje
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nieruchomości użytkowanie wieczyste
załączniki