Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie uchylenia zarządzenia Rektora UKSW nr 18/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu zawierania i wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 30
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2014-04-28
rok 2014
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia niestacjonarne odpłatne wzory umów
załączniki