Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
368 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca Decyzję Nr 7/2022 Prorektor... 2023-10-02
381 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 149/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni w wymiarze ½ ... 2023-10-03
380 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 148/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni w wymiarze ½ ... 2023-10-03
379 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 147/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas okre... 2023-10-03
378 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 146/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni w wymiarze ½ ... 2023-10-03
377 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 145/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni w wymiarze ½ ... 2023-10-03
376 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 144/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas okre... 2023-10-03
375 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 143/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2023-10-03
374 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 142/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieo... 2023-10-03
373 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ etatu na... 2023-10-03