Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 104/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku filologia włoska

pozycja 268
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2022-06-23
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek studia program wydział nauk humanistycznych
załączniki