Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
438 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej d... 2021-10-08
437 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie likwidacji jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazw... 2021-10-08
436 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 114/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o na... 2021-10-07
428 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 47/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu zad... 2021-10-01
423 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 60/2019 Senatu Un... 2021-10-01
421 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 113/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ... 2021-10-01
419 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 46/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uznania zwrotu kosztów ... 2021-09-30
418 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 112/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia R... 2021-09-30
417 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 111/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia ... 2021-09-30
416 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2020 Rektora UKSW w sprawie ewidencjonowani... 2021-09-30