Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 110/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2020 Rektora UKSW w sprawie ewidencjonowania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów lub uzyskaniem stopnia naukowego oraz prawidłowego przechowywania druków będących dokumentami publicznymi lub blankietami dokumentów publicznych

pozycja 416
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-09-30
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zarządzenie zmieniające druki ścisłego zarachowania c. mechanizmy kontroli 14. szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
załączniki