Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
467 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 109/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opinii o utworzeniu centrum badawczego „Referencyjny Ośrodek Ba... 2021-11-02
466 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opinii o zarządzeniu zmieniającym Zarządzenie Nr 64/2019 Rektor... 2021-11-02
465 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu jednostki administracji ogól... 2021-11-02
464 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2021-10-28
463 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 120/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Etyki Badań Naukowych z udziałem c... 2021-10-28
461 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 119/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z naucza... 2021-10-27
460 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 134/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2021-10-25
455 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 3 li... 2021-10-25
454 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2021-10-20
453 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Deinstytucj... 2021-10-20