Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
474 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ... 2021-11-02
480 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 123/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekształcenia jednostki administracji ogólnouczelnianej ... 2021-11-03
479 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 115/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu podyplomowych studiów „Sądownictwo i admini... 2021-11-03
478 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 114/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia programu Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z nau... 2021-11-03
473 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 94/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2021-11-02
472 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 113/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2021-11-02
471 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 112/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora na czas nieokreś... 2021-11-02
470 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 111/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas n... 2021-11-02
469 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 122/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie centrum badawczego „Referencyjny Ośrodek Badawczy” w Insty... 2021-11-02
468 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 110/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora w wymiarze ½ eta... 2021-11-02