Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
359 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 101/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardyna... 2021-09-03
353 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 38/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ... 2021-08-25
352 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 100/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołu Radców Prawnych 2021-08-24
351 2021 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 26/2021 Rektora UKSW z dn... 2021-08-19
354 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wybor... 2021-08-06
347 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komitetu sterującego „P... 2021-08-06
342 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 94/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie warunków zwalniania z obowiązku uczestnictwa w lektoracie języka obc... 2021-08-03
341 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 99/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora UKSW w sprawie zasad funkcjono... 2021-08-03
340 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 98/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie Planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2021 rok 2021-07-30
332 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony... 2021-07-28