Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
541 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 124/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dr. hab. Marka Czarkowskiego, prof. uczelni do Komisji Dyscyp... 2021-12-20
540 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dr n. med. Beaty Chełstowskiej do senackiej komisji ds. dydak... 2021-12-20
539 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 122/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dr. hab. n. med. Filipa Szymańskiego, prof. uczelni do senac... 2021-12-20
537 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 64/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. ... 2021-12-15
535 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 131/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego System... 2021-12-15
534 2021 Komunikat Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Komunikat Nr 6 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 14 grudnia 2021 r. 2021-12-14
532 2021 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 53/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli a... 2021-12-14
528 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 152/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Interdyscyplinarnej do przeprowadzenia oceny okres... 2021-12-08
527 2021 Komunikat Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Komunikat Nr 5 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 grudnia 2021 r. 2021-12-08
526 2021 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 52/2021 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli ak... 2021-12-08