Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
177 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zespołu Radców Prawnych 2021-05-07
176 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Radia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2021-05-07
174 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 42/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rektorskiego 2021-05-07
173 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kancelarii Rektora 2021-05-07
172 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/2017 Rektora UKSW w sprawie utworzenia... 2021-05-07
171 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realiz... 2021-04-30
169 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. przyznania nagród naukowych z ini... 2021-04-30
168 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Jakości Kształcenia w Dział Inn... 2021-04-29
167 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Centrum Rozwoju Dydaktyki Uniwersytetu Kardyna... 2021-04-29
166 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwi... 2021-04-29