Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
199 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Budżetowania i Kontrolingu 2021-05-07
198 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Technicznego 2021-05-07
197 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Systemów Informatycznych 2021-05-07
196 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Administracyjno-Gospodarczego 2021-05-07
195 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 59/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Inicjatyw Rozwojowych 2021-05-07
194 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działu Zamówień Publicznych 2021-05-07
193 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ośrodka Dokumentacji i Studiów nad Osobą i N... 2021-05-07
192 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Archiwum UKSW 2021-05-07
191 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Karier 2021-05-07
190 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rekrutacji 2021-05-07