Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 30/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej i ustalenia programu studiów

pozycja 161
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-04-22
rok 2021
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek drugiego stopnia program wydział prawa i admninistracji
załączniki